6 NOVEMBER 2021

FINALLOPPET 2021
6 NOVEMBER

Då restriktionerna förhoppningsvis lättas upp den 29 september har vi beslutat att öppna upp till ett arrangemang med obegränsat deltagarantal, samma antal banor och klasser som tidigare. Några justeringar gör vi dock, t.ex att dra in den första vätskekontrollen vid Brudarebacken och att inte sätta upp det stora arenatältet. Fortfarande får vi ha i åtanke att i möjligaste mån undvika trängsel och forma kringaktiviteterna efter det.

19 km

10 km

5,3 km

2,3 km

1,8 km

Parvelbanan

Donera 50 kronor i samband med anmälan till Jontefonden.