Start och Mål

Alla banor har samma startplats, söder om konstgräsplanerna – ca 350 meter från målarenan. De sista 800 meterna på alla banor har gemensam sträckning.

Altra
icakvantum